Despre mine2019-02-09T21:05:49+00:00

Despre mine

Mă numesc Cușmir Ionela- Florina, am 20 de ani și pe scurt, sunt un tânăr artist însetat de culoare și trăiri. M-am născut în Năsăud, județul Bistrița- Năsăud, iar din 2017 locuiesc în Cluj- Napoca, fiind studentă la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Comunicare și PR.

Am urmat la Bistrița, Colegiul Național „ Andrei Mureșanu”, profil Filologie, iar pasiunea pentru artă a stat ascunsă până în iarna anului 2016, când din cauza frigului am lăsat-o să îmi ofere o altfel de căldură, o căldură sufletească însoțită de haos ,extaz și entuziasm.

Am hotărât să fiu autodidactă și să învăț singură să pictez bazându-mă pe studiul individual al unor artiști celebrii, pe talentul și voința mea de a mă dezvolta și crește în acest domeniu, așadar nu am absolvit un liceu sau o facultate de arte.

Am pornit pe acest drum de puțin timp, însă cred în personalitatea nonconformistă și încăpățânată, în talentul și ambiția mea de a realiza lucrări spectaculoase. Azi sunt aici, merg pe acest drum și în pofida unor mentalității superficiale sau societăți care nu susține artiștii autodidacți, eu aleg să fac lucrul pentru care sunt sigură că am fost născută și care dă cel mai frumos sens  existenței mele.

Vă invit cu căldură pe site-ul cusmirflorina.art, un site dedicat artei mele și nu numai, deoarece sunt o persoană deschisă și dornică să conversăm, să interacționăm și chiar să colaborăm deoarece am un crez, acela că: arta unește oamenii similari.  Aștept păreri, întrebări și sugestii despre ce v-ați dori să mai vedeți pe acest site pe adresa de email: florina.cusmir@gmail.com, facebook sau instagram.

În pagina de contact găsiți modalitățile prin care mă puteți contacta în cazul în care doriți detalii despre o pictură anume sau pur și simplu, pentru a ne cunoaște, deoarece întotdeauna sunt plăcute conversațiile între iubitorii de artă și de experiențe unice.

About me

My name is Cusmir Ionela-Florina, I am 20 years old and in short, I am a young artist thirsty for colour and feelings. I was born in Năsăud, Bistriţa-Năsăud County, and since 2017 I live in Cluj-Napoca, being a student at the Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, specializing in Communication and PR.

I followed in Bistrita, “Andrei Muresanu” National College, a profile of Philology, and the passion for art was hidden until the winter of 2016, when due to the cold I let her offer me some other heat, a warmth of warmth accompanied by chaos , ecstasy and enthusiasm.

I decided to be self-taught and learn to paint myself based on the individual study of famous artists, my talent and my will to develop and grow in this field, so I did not graduate a high school or a college of arts.

I have started on this road for a while, but I believe in the nonconformist and stubborn personality, my talent and my ambition to perform spectacular works. Today I am here, I go on this road and despite superficial mentality or societies that do not support self-taught artists, I choose to do the work for which I’m sure I was born and who gives the most beautiful sense to my existence.

I warmly invite you to the cusmirflorina.art website, a site dedicated to my art and more, because I am an open and eager person to talk, interact and even collaborate because I have a belief that: art unites similar people. I expect opinions, questions and suggestions about what you would like to see on this site at: florina.cusmir@gmail.comfacebook or instagram.
On the contact page, you can find out how to contact me if you want details about a specific painting or simply to know us, because conversations between art lovers and unique experiences are always enjoyable.